ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Опции за Резервации

Уебсайтът www.hotelmerdjan.com е собственост на „Мерджан“ ООД, ЕИК: 123456789, с адрес в гр. Сърница, ул. „Петелци 20“. Политиката за поверителност обхваща обработката на лични данни, предоставени чрез сайта, телефон, имейл или при резервация в хотел Мерджан.

Политиката е съобразена с българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679. Основни аспекти включват:

Лични данни

Всяка информация, предоставена чрез уебсайта, телефон или имейл, която може да ви идентифицира директно или косвено.

Обработка на данни

Събиране, записване, съхранение, промяна, употреба, разкриване, изтриване на лични данни.

Принципи на обработка

  • Прозрачност: информиране за събирането и обработката на данни.
  • Минимализиране на данните: събиране само на необходимите данни.
  • Точност: актуализация и верност на данните.
  • Ограничение на съхранението: съхранение само за необходимия период.
  • Поверителност: защита срещу неразрешено обработване и загуба.

Обработване на данни

При употреба на уебсайта: информация за браузъра, IP адрес, статистическа информация.

При резервации: данни за личността, контакти, детайли за престоя.

С маркетингови цели при съгласие: изпращане на рекламни съобщения.

Вашите права

Достъп до данните, коригиране, изтриване, възражение срещу обработка.

Съхранение

Ограничен период в съответствие с целите на политиката и законодателството.

Актуализация на политиката

Периодични промени без изрично уведомление. За въпроси и проблеми, свържете се на мобилен телефон: +359 89 7788998 или имейл: info@hotelmerdjan.com

Политиката е одобрена и публикувана на

Close
Гр.Сърница

Местност Орлино,гр. Сърница, 4633

© 2007 — Powered by Synergy Consult. All Rights Reserved.

Close